Stichting Het Landje volledig op zonne-energie

nov 21

De in Ottoland gevestigde stichting 'Het Landje' is een kleinschalige kinderboerderij annex dierenopvang en bijenstal. Tevens worden er cursussen en workshops gegeven op allerlei gebieden. Ook wordt er de gelegenheid geboden aan scholieren om hun maatschappelijke stage te voltooien.

Hoewel het energieverbruik van de stichting redelijk beperkt is, heeft het bestuur van de stichting besloten om zonnecollectoren aan te schaffen. Wemmers is bereid gevonden om de stichting hierin tegemoet te komen en heeft de levering gezamenlijk met een andere donateur aan de stichting geschonken. Ook heeft het personeel van Wemmers de installatie verzorgd. Door plaatsing van drie panelen is stichting 'Het Landje' nu volledig zelfvoorzienend in haar energieverbruik!